மத்திய & தென் அமெரிக்கா

More: பெரு , பிரேசில் , கோஸ்ட்டா ரிக்கா , கொலம்பியா , அர்ஜென்டீனா , எக்குவடோர் , சிலி , பனாமா , குவாத்தமாலா , வெனிசுலா , ஹோண்டுராஸ் , பெலிஸ் , நிகரகுவா , உருகுவே